top of page

ADHD U DOSPĚLÝCH

S dospělými ADHD klienty pracuji na zmírňování příznaků ADHD jako je nervozita, neklid, roztěkanost, nesoustředěnost, emoční problémy, impulzivita. Napomáhám jim vnést do života strukturu a stanovit priority.

 

ADHD se projevuje roztěkaností, nervozitou, přehršlí myšlenek. Klienti s ADHD mívají problémy být chvíli v klidu, odpočinout si a z toho důvodu jsou ohroženi syndromem vyhoření či trpět častými výkyvy nálad. Tyto problémy mohou vést k úzkostem, užívání návykových látek nebo například impulzivnímu nakupování.

 

Pro zmírnění obtíží spojených s ADHD využívám metody čerpající z vnitřních zdrojů, jako je mindfulness, terapeutická metoda Gabora Maté, soucitné dotazování, koučink a aromaterapeutický potenciál esenciálních olejů.

 

Služby poskytuji v Praze a online.

Podle toho, s čím se potýkáte, zvolíme techniku nebo jejich kombinaci, tak abyste dosáhli potřebného. V případě zájmu o spolupráci mě kontaktujte telefonicky nebo si domluvte bezplatnou dvacetiminutovou konzultaci online.

 

Metody, které pomáhají zmírnit příznaky ADHD u dospělých

1. Mindfulness - napomáhá zlepšit koncentraci, setrvat v přítomném okamžiku, zklidnit mysl

2. TRE® - uvolňuje stres a napětí z těla

3. Koučink - pomáhá lépe se orientovat v životě, vytvořit strukturu, stanovit priority

4. Terapeutický přístup Gabora Maté Soucitné dotazování - napomáhá zvládat emoce, pochopit a změnit adaptační mechanismy

5. Aromaterapie  - vůně esenciálních olejů má blahodárný vliv na lidskou psychiku - relaxace, koncentrace, udržení záměru

 

 

Jaké jsou projevy ADHD u dospělých a jak je zmírnit?

Zde jsou některé z nejčastějších projevů ADHD u dospělých:

  • Potíže s organizací: Dospělí s ADHD mohou mít problémy s plánováním, organizací a dokončováním úkolů, což se projevuje jako zapomínání na schůzky, nezvládnutí termínů a obecné potíže s řízením času.

  • Impulzivita: Dospělí s ADHD mohou jednat impulzivně a bez předchozího promyšlení. To může zahrnovat impulzivní nákupy, přerušování ostatních nebo riskantní chování.

  • Hyperaktivita: Zatímco u dětí se hyperaktivita často projevuje jako fyzické neposezení, u dospělých s ADHD se může projevit jako pocit neklidu, potřeba být neustále zaneprázdněný nebo obtížnost relaxovat.

  • Potíže s koncentrací: Dospělí s ADHD mohou mít problémy s udržováním pozornosti na úkol a nechají se snadno rozptýlit.

  • Emoční problémy: Dospělí s ADHD mohou mít potíže s regulací svých emocí. Jedná se o projevy jako jsou časté změny nálad, netrpělivost, nízká frustrační toleranca a problémy se sebeovládáním.

  • Nízké sebevědomí: Dospělí s ADHD se často cítí nespokojeni se sebou a mohou mít nízké sebevědomí.

  • Potíže ve vztazích: Impulzivita, potíže s komunikací a problémy s regulací emocí mohou vést k potížím ve vztazích s ostatními.

  • Zdravotní problémy: ADHD může být spojen s řadou zdravotních problémů, včetně nespavosti, úzkosti, deprese, poruch příjmu potravy a závislosti na návykových látkách.

Pokud máte podezření na ADHD, je důležité se obrátit na zdravotnického odborníka, který vám může pomoci s diagnózou a plánem léčby. Mnoho dospělých s ADHD žije plnohodnotný život díky kombinaci léků, terapie, modifikaci životního stylu a sebepéče, např. prostřednictvím techniky mindfulness.

vizitka-martinavancurova2.jpg
bottom of page