top of page
martinavancurova-3-soucitne-dotazovani.jpg

SOUCITNÉ DOTAZOVÁNÍ - COMPASSIONATE INQUIRY

Klientům pomáhám řešit obtíže se zvládáním emocí, stresu, strachů a úzkostí, přehnané kontroly, závislostního chování, neklidné mysli. Používám terapeutický přístup Gabora Maté - Soucitné dotazování, anglicky Compassionate Inquiry.

 

Co je Soucitné dotazování?

Soucitné dotazování je terapeutický přístup, který staví na využití vnitřních zdrojů klienta jako je moudrost těla, pravdivost emocí a léčivá síla soucitu.

 

Vyvinul ho Dr. Gabor Maté, kanadský lékař, renomovaný spisovatel bestellerů, spoluautor dokumentu "Moudrost traumatu" a odborník na oblast závislostí, psychosomatiky a traumatu.

 

Dr. Maté zdůrazňuje, že uzdravení z traumatu zahrnuje nejen rozpoznání a porozumění jeho vlivu, ale také hluboké emocionální a tělesné propojení s našimi vlastními zkušenostmi.

Soucitné dotazování (Compassionate Inquiry) je terapeutický přístup založený na následujících principech:

  • Vytvoření bezpečného prostředí. Terapeut vytváří pro klienta bezpečný prostor, kde není posuzován, ale přijímán takový jaký je. Je důležité, aby byl klient schopen otevřeně sdílet své zkušenosti a autenticky prožívat pocity, což mu v minulosti nemuselo být umožněno.

  • Spojení s tady a teď.  Soucitné dotazování vychází z klientovy přítomnosti. Zahrnuje zkoumání aktuálního klientova tělesného a emočního prožívání.

  • Současné obtíže jako důsledek minulosti a traumatu. Soucitné dotazování často nechává vyjevit minulost jako příčinu obtíží, které klient zažívá v současnosti. Klient získá náhled na to, jak minulost utváří jeho současnost.

  • Osvětlení nevědomých přesvědčení: V terapii klient identifikuje a pojmenovává limitující přesvědčení, které mu vytvářejí obtíže v přítomnosti. Klient se postupně učí, jak s těmito přesvědčeními naložit tak, aby mu nebránila v celistvém prožívání jeho života.

  • Rozvíjení soucitu: Lidé si často své obtíže vyčítají, považují je za selhání. Soucitné dotazování podporuje klienta v pěstování principu sebepřijetí a soucitu k sobě sama.

 

Proč využívat Soucitné dotazování pro osobní rozvoj?

1. Prožitek autenticity. Někdy klienti nevědí, co chtějí, jakoby na cestě životem zapomněli, kdo jsou. Soucitné dotazování podporuje schopnost být a jednat v souladu se svou podstatou.

2. Vnitřní kompas. Soucitné dotazování pomáhá získat vodítko k jakékoliv záležitosti a ozřejmí klientovi jeho postoj k ní.

3. Porozumět svému životu. Soucitné dotazování pomáhá získat náhled na to, proč se nám děje to, co se nám děje.

4. Aktivizace. Soucitné dotazování napomáhá pochopit důvod obtíží, s nimiž se klient potýká, a také ukazuje na nefunkční vzorce, které je třeba změnit. Z pocitu, že se mu věci dějí, tak klient získává možnost aktivně utvářet svůj život.

5. Nástroj k řešení obtíží. Soucitné dotazování je účinné pro klienty, kteří řeší obtíže spojené se sebepojetím, zvládáním a prožíváním emocí, závislostním chováním, zvládáním stresu.

6. Posvítit si na stín. Soucitné dotazování je vhodné pro fandy sebepoznání, kteří se chtějí podívat do skříně na kostlivce a posvítit si na svůj stín. 

7. Psychohygiena. Soucitné dotazování je vhodné jako forma psychohygieny, pravidelné péče o duši i ego.

Kde se dočíst o soucitném dotazování?

V českém jazyce dosud neexistuje publikace, které by se na terapeutický přístup Soucitného dotazování zaměřovala. Ani sám Dr. Gabor Maté takovou knihu nenapsal. Pro ty, kteří hledají knihy o Soucitném dotazování nebo podobných tématech dostupné v českém jazyce, zde uvádím  několik doporučení. Tyto knihy se týkají principů, na nichž Soucitné dotazování stojí, tedy dopadu psychiky na fyzické zdraví, traumatu, jakožto prvopočátku obtíží v prožívání a dotazování se moudrosti těla v rámci terapeutického procesu.

Gabor Maté: Když tělo řekne ne - Tato kniha zkoumá spojitost mezi psychikou a fyzickým zdravím, zdůrazňující, jak potlačované emoce a stres mohou vést k vážným nemocem. Autor poskytuje příklady a vysvětluje, jak se naučit rozpoznávat signály, které tělo vysílá, a jak jim porozumět pro lepší zdraví.

Bessel Van der Kolk: Tělo sčítá rány - Van der Kolk v této knize popisuje, jak traumatické zážitky ovlivňují mozek a tělo, což může vést k chronickým bolestem a nemocem. Dílo nabízí nové metody a terapie pro léčbu traumatu a jeho dlouhodobých účinků na fyzické a mentální zdraví.

Eugen T. Gendlin: Focusing - Knihou provází čtenáře technikou Focusing, což je proces introspekce a uvědomění si vnitřních pocitů a emocí, které jsou často zanedbávány. Gendlin ukazuje, jak hlubší spojení s vlastním tělem a emocemi může vést k většímu osobnímu růstu a zlepšení psychického zdraví.

Na webu compassionate Inquiry - https://compassionateinquiry.com/the-approach/ - krátké seznámení s metodou soucitného dotazování a videa. Jediná nevýhoda je ta, že je vše kompletně v angličtině a je to pouze krátký úvod, avšak přímo od auta Dr. Gabor Maté.

 

vizitka-martinavancurova2.jpg
bottom of page