top of page
stres_blog_male.jpg

Jak zvládat stres

Své klienty učím předcházet stresu, zvládat ho a tělesně uvolnit. Napomáhám jim posílit psychickou odolnost a schopnost seberegulace.


Využívám techniky čerpající z vnitřních zdrojů, jako je TRE®, mindfulness, terapeutický přístup Gabora Maté Soucitné dotazování, koučink a aromaterapeutický potenciál esenciálních olejů........ Více zde

Jak zvládat emoce

Své klienty učím, jak si z emocí udělat své spojence a nenechat se přemoci návaly vzteku nebo smutku. Napomáhám jim zorientovat se ve vlastních emocích, zvládat jejich nálady a citlivost, budovat emoční inteligenci a schopnost seberegulace.
Využívám techniky čerpající z vnitřních zdrojů, jako je mindfulness, terapeutický přístup Gabora Maté - Soucitné dotazování..... Více zde

martinavancurova-1-mindfulness.jpg
martinavancurova-4-koucink.jpg

Meditace

Klienty učím meditovat v rámci individuálních kurzů základů mindfulness nebo je provádím řízenými meditacemi pro navázání vztahu s tělem, zklidnění mysli a relaxaci, v Praze nebo online.
Meditace jsou prospěšné pro rozvoj všímavosti, která nám pomáhá zvládat stres, pracovat s emocemi, uklidnit mysl...... Více zde

ADHD u dospělých

S dospělými ADHD klienty pracuji na zmírňování příznaků ADHD jako je nervozita, neklid, roztěkanost, nesoustředěnost, emoční problémy, impulzivita. Napomáhám jim vnést do života strukturu a stanovit priority.
ADHD se projevuje roztěkaností, nervozitou, přehršlí myšlenek. Klienti s ADHD mívají problémy být chvíli v klidu, odpočinout si a z toho důvodu..... Více zde.

poust.jpg

Osobní koučink

Chcete ve svém životě něco, co nemáte, nebo v něm máte něco, co nechcete? V osobním koučinku napomáhám klientům nastavit si život tak, aby s ním byli spokojeni. Schůzky probíhají  na Praze 1, ve firmě klienta nebo online.
Osobní koučink, životní koučink nebo life koučink je zaměřen na zvládání různých oblastí ... Více zde.

Firemní koučink

Poskytuji firemní a manažerský koučink v češtině, francouzštině a angličtině. Znám prostředí firem, jejich rychlost, zacílenost a zároveň potřeby lidské duše i ega a dokážu je skloubit. Sezení se konají na Praze 1, ve firmě klienta nebo online. Jsem členkou ICF. ... Více zde

martinavancurova-1-mindfulness.jpg
blog-souvitne-dotazovani2.jpg

Soucitné dotazování

Napomáhám klientům řešit obtíže se sebevědomím, strachy, úzkostmi, závislostním chováním, zvládáním emocí a stresem. Používám terapeutický přístup Gabora Maté - Soucitné dotazování (anglicky: Compassionate Inquiry), který staví na využití vnitřních zdrojů klienta jako je moudrost těla, pravdivost emocí a léčivá síla soucitu. ... Více zde.

Jak zvládat úzkosti

Úzkost je psychosomatický fenomén, mix pocitu ohrožení, napětí, strachu, doprovázený neklidnou myslí, černými myšlenkami, myšlenkovými spirálami a na fyzické úrovni manifestován tělesnými projevy jako je bušení srdce, zvýšený tlak, nespavost.
Úzkost je spojena se snahou mít věci pod kontrolou, pocitem že musím dostát a nezvládnu to, že je se mnou něco špatně, ... Více zde.

nebe.jpg

Výklad snů

Prostřednictvím výkladu snů klientům zprostředkovávám kontakt s jejich vnitřním prožíváním, aby mohli lépe porozumět vlastnímu životu. Používám daseinsanalytický způsob výkladu snů.
Výklad probíhá tak, že s klientem společně procházíme jeho snem a  snažíme se porozumět jeho subjektivnímu zážitku bytí ve snu. ... Více zde.

Aromaterapie

Aromaterapie je léčebná metoda, která využívá esenciální oleje a jiné aromatické složky k podpoře fyzického a psychického zdraví. Tato terapie, která se opírá o principy fytofarmakologie, kombinuje starodávné znalosti s moderním vědeckým výzkumem a nabízí přírodní řešení pro mnohé běžné zdravotní problémy.  Více zde

aromaterapie-martinavancurova.jpg
bottom of page