top of page
tre-martinavancurova.jpg

TRE®

Jsem certifikovaným lektorem metody TRE®. Učím jednotlivce i skupiny, jak ji využívat k uvolnění tělesného napětí způsobeného stresem či traumatem.

Kromě tělesného uvolnění praxe TRE® zlepšuje vztah k vlastnímu tělu, čímž pozitivně ovlivňuje sebepojetí a životní spokojenost. 

Skupinové workshopy TRE®

 

 • Aktuálně vypsaný termín naleznete zde: martinavancurova.cz/workshopy-tre/

 • Cílem skupinových workshopů je naučit klienty metodu TRE®, tak aby ji mohli samostatně používat jako techniku pro tělesné uvolňování napětí.

 • Seznámím vás s metodou TRE®, vysvětlím vám, jak funguje. Nejprve ji zažijete v mém doprovodu, postupně se budete učit ji praktikovat samostatně. Naučím vás, jak správně cvičení vykonávat, abyste je mohli používat jako techniku sebepéče.

 • Technika není vhodná pro osoby s epilepsií, osoby, které absolvovaly operaci či porod před méně něž třemi měsíci, těhotné.

 • Délka celého kurzu je 2 týdny, obsahuje 4 dvouhodinové workshopy. 

 • Max. počet účastníků - 8 osob

 • Cena kurzu: 3999,- / osoba

Individuální kurz TRE®

 • Cílem individuálního kurzu je naučit klienta metodu TRE®, tak aby ji mohl samostatně používat jako techniku pro tělesné uvolňování napětí.

 • Sejdeme se celkem čtyřikrát, dvakrát bude setkání trvat 100 minut, dvakrát 50 minut. 

 • Seznámím vás s metodou TRE, vysvětlím vám, jak funguje. Nejprve ji zažijete v mém doprovodu, postupně se budete učit ji praktikovat samostatně. Naučím vás, jak správně cvičení vykonávat, abyste je mohli zařadit do technik sebepéče.

 • Technika není vhodná pro osoby s epilepsií, osoby, které absolvovaly operaci či porod před méně něž třemi měsíci, těhotné.

 • Délka kurzu je individuální, přizpůsobitelná potřebám klienta, pohybuje se v rozmezí 3 - 4 týdnů. 

 • Cena kurzu: 10 800,-

Co je TR

TRE® (Tension/trauma release exercises) v překladu znamená  "Cvičení uvolňující napětí a trauma". Byla vyvinuta Dr. Davidem Bercelim, odborníkem na práci v oblasti traumatu.

TRE® je metoda práce s tělem. Cvičení TRE začíná sérií jednoduchých a snadno proveditelných fyzických cvičení, která postupně napínají a uvolňují různé svalové skupiny. To vede ke spuštění neurogenního třesu, který blahodárný pro naše psychickou i fyzickou pohodu, protože pomáhá z těla uvolnit hluboké svalové napětí způsobené stresem a traumatem.

Neurogenní tremor je označení pro přirozený tělesný mechanismus, jenž se projevuje třesením, vibracemi, chvěním, pulzováním. Tímto mechanismem nás lidi a také zvířata příroda obdařila proto, abychom z těla uvolnili napětí, které se tam nahromadilo v reakci na nebezpečí. Zatímco zvířata se po setkání s predátorem směle vytřesou, my lidé jsme si navykli na chvění pohlížet jako na něco nepatřičného, co je třeba zastavit, protože to poukazuje na slabost a zranitelnost. Jistě si vzpomenete na situaci, kdy jste měli veřejně vystupovat a chvěla se vám ruka držící papír nebo kdy vás něco natolik vyvedlo z míry, až jste se třásli, či dokonce klepali strachy.

Pokud napětí z těla nevytřeseme nebo nijak neuvolníme, zůstává tam uloženo. Když mozek registruje neuvolněné tělesné napětí, vyhodnotí, že se neustále nacházíme v nebezpečí a reaguje opakovaným vylučováním stresových hormonů.  Dostáváme se tak do chronického stresu, který má negativní dopad jak na naše psychické, tak fyzické zdraví.

Třes uvolňuje z těla napětí, které je způsobeno běžným stresem, nebo které tam zamrzlo v souvislosti s traumatickým zážitkem. Ten  zůstává zaznamenán v buněčné paměti.

TRE® pozitivně stimuluje náš nervový systém, přináší pocity uvolnění, klidu a bezpečí. Je vhodné jako svépomocná metoda, tedy cvičení, které se naučíte a můžete ho používat pro sebepéči jako techniku pro uvolnění stresu a napětí. Zároveň je také vhodná jako doplňková metoda při terapii, kdy pomáhá odstranit staré stopy po traumatu, které se otiskly do naší tělesné paměti.

 

Proč TRE®

1. Snížení stresu a napětí: Metoda TRE® byla navržena tak, aby pomohla tělu uvolnit nahromaděný stres a napětí. Pravidelné cvičení vede ke snížení stresu a napětí v těle a ke zlepšení celkového pocitu pohody.

2. Zlepšení kvality spánku: Osoby, které pravidelně cvičí TRE®, zaznamenávají snížení obtíží spojených se spánkem.

3. Zlepšení emocionální pohody: Metoda TRE® může pomoci  uvolnit potlačené emoce a napětí, zlepšit náladu a nastolit emocionální rovnováhu.

4. Zlepšení vztahu ke svému tělu: Pravidelné cvičení TRE® posiluje tělesné uvědomění. Pomáhá lidem lépe rozpoznat signály stresu a napětí v  těle a reagovat na ně.

5. Moudrost těla. Zážitek neurogenního třesu zprostředkovává setkání s tělesnou inteligencí a moudrostí. TRE® stimuluje staré části mozku zodpovědné za naše instinkty.

6. Odpočinek hlavy. Při TRE® dochází k uvolnění a zklidnění aktivity mysli. Je tak přínosný lidem se sklony k úzkostem, vytváření černých scénářů, ruminaci.

7. Pomoc při zvládání traumatu a PTSD: Metoda TRE® byla původně vyvinuta jako nástroj pro pomoc lidem, kteří prochází traumatem nebo posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD). Pokud je využita jako součást komplexní odborné terapeutické péče, může poskytnout užitečné nástroje pro zvládání těchto obtíží.

8. Zlepšení fyzického zdraví: Snížení stresu a napětí může mít pozitivní dopad na fyzické zdraví obecně, včetně zlepšení trávení, snížení bolesti a napětí v těle a podporu imunitního systému. TRE® navíc uvolňuje hluboké svalové napětí, vzorce napětí ve svalech způsobené stresem a traumatem.

9. TRE® je jednoduchá metoda: TRE® je relativně jednoduché a lze je provádět téměř kdekoli. Když se je naučíte, můžete tuto metodu pravidelně provádět doma nebo kdekoli jinde.

10. Flexibilita a přizpůsobivost: Metoda TRE® může být přizpůsobena vašim individuálním potřebám a schopnostem. To znamená, že lze cvičení upravit podle vašeho zdravotního stavu, fyzické kondice a osobních preferencí. Kontraindikována je osobám s epilepsií, osobám, které absolvovaly operaci či porod před méně něž třemi měsíci, těhotným.

Další informace o TRE

Informace o metodě TRE (Tension/trauma release exercises) v českém jazyce není snadno dostupná na internetu. Ideální je domluvit si individuální kurz, ale níže uvedené publikace mohou přiblížit tuto metodu nebo mají společné cíle.

Peter A. Levine: Probouzení tygra - Tato kniha nabízí přístup k léčbě traumatu prostřednictvím somatického zkušenostního procesu, který pomáhá lidem uzdravit se z hlubokých psychických ran. Levine vysvětluje, jak mohou fyzické reakce těla na stresové situace posloužit jako klíč k překonání minulých traum a obnovení vnitřní rovnováhy.

David Berceli: Revoluční metoda uvolňování traumatu - Berceli v této knize popisuje metodu Tension and Trauma Releasing Exercises (TRE), která uživatelům umožňuje uvolnit napětí a traumata skrze sérii jednoduchých cvičení. Tato metoda je založena na předpokladu, že traumata a stres se ukládají v těle a mohou být efektivně uvolněna skrze tělesné vibrace a třes.

Bradford Keeney: Třesení jako léčebná metoda - Keeney ve své knize zkoumá kulturní a historické pozadí třesení jako nástroje pro fyzické a duševní uzdravení. Autor popisuje různé tradiční praktiky po celém světě, které využívají třesení k dosažení emocionálního a fyzického léčení, a nabízí návod, jak třesení aplikovat v moderní terapii.

www.traumaprevention.com - je oficiální stránka metody Tension & Trauma Releasing Exercises (TRE®), kterou zpopularizoval Dr. David Berceli. Tento web poskytuje podrobné informace o TRE® jako sérii cvičení pomáhajících tělu uvolnit hluboké vzorce napětí, stresu a traumatu, nabízí zdroje pro vzdělávání a certifikaci a také umožňuje uživatelům nalézt certifikované poskytovatele této metody.

vizitka-martinavancurova2.jpg
bottom of page