top of page
martinavancurova-1-mindfulness.jpg

MINDFULNESS

Poskytuji individuální kurzy základů mindfulness v Praze a online. Obsah kurzu je postaven na míru potřebám klienta s ohledem na jeho obtíže a benefity, kterých si přeje dosáhnout. 

Jsem spoluautorkou knihy Mindfulness pro každého.

Individuální kurz mindfulness

 

 • Cíl individuálního kurzu mindfulness je dvojí:  

1. Naučit klienta základům mindfulness, aby ji mohl samostatně používat jako nástroj pro lepší zvládání života, sebepéči a duševní wellbeing

2. Za praktického použití mindfuness intenzivně zapracovat na aktuálních potřebách klienta 

 • Kurz trvá osm týdnů, sejdeme se jednou týdně, dvakrát na 100 min, šestkrát na 50 min

 • V průběhu kurzu je třeba vyčlenit si cca 30 min denně na samostatnou práci​

 • Cena kurzu: 18 000 Kč

Pro koho jsou individuální kurzy mindfulness vhodné?

Pro ty, kteří se chtějí naučit techniku duševní hygieny, kterou budou moci  po absolvování kurzu samostatně používat. Pro ty, kteří chtějí zapracovat na vlastních obtížích a kladou si následující otázky:

 • Jak zvládat stres?

 • Jak nebýt nervózní?

 • Jak zvládat úzkosti?

 • Jak zvládat emoce?

 • Co dělat, když necítím emoce?

 • Jak se nevztekat?

 • Jak nekřičet na děti? Jak být dobrý rodič?

 • Jak se lépe soustředit?

 • Jak zklidnit mysl?

 • Jak relaxovat?

 • Jak meditovat?

 • Jak se mít rád?

Benefity mindfulness

Kurzy mindfulness jsou oblíbené z následujících důvodů:

1. Snížení stresu a zvýšení odolnosti: Bylo prokázáno, že mindfulness je účinná v redukci stresu, obav a nervozity. Pravidelná praxe vám pomůže lépe zvládat stresové situace a emoční výzvy.

2. Jasnější a klidnější mysl: Mindfulness pomůže zlepšit koncentraci a projasnit mysl tím, že vás učí, jak se nenechat vyrušovat vnějšími podněty a být v přítomném okamžiku.

3. Podpora duševního zdraví: Ze studií vyplývá, že mindfulness může být účinná při zlepšení a prevenci některých psychických problémů, jako jsou například úzkosti.

4. Zlepšení vztahů: Praxe mindfulness vede k lepšímu sebeuvědomění a sebepoznání, což mívá pozitivní dopad na mezilidské vztahy a vztah k sobě samému.

5. Radost ze života: Zaměřením na přítomnost mindfulness učí vděčnosti, ocenění maličkostí a obyčejných věcí. Mindfulness zvýší vaši celkovou životní spokojenost.

6. Univerzální a přístupná: Mindfulness je univerzální nástroj, který může být praktikován kýmkoli, bez ohledu na náboženské vyznání nebo životní styl. Je to technika, která vyžaduje minimální vybavení a může být praktikována téměř kdekoli a kdykoli.
 

Co je to mindfulness?

Sepsala jsem v 10ti bodech to, co  považuji o mindfulness za nejdůležitější:

1. Mindfulness je jak technika, tak samotná dovednost, kterou touto technikou pěstujeme. Anglický pojem mindfulness je zavedený zejména pro označení techniky. Dovednost, kterou touto metodou budujeme, pak označujeme česky jako všímavost, bdělost nebo plnou pozornost.

2. Dovednost všímavosti máme v různé míře všichni a většinou ji používáme směrem vně - všímáme si toho, co nás obklopuje.  V osobním rozvoji je mindfulness cenná zejména proto, že nás naučí všímat si našeho prožívání, toho, jak fungujeme uvnitř. Mindfulness napomáhá sebepoznání.

3. Technika mindfulness se procvičuje formálními cvičeními - meditacemi a neformálními - záměrným zapojením všímavosti v běžném životě.

4. Mindfulness pracuje s propojeností našich emocí, myšlenek, přesvědčení, tělesného vnímání. Ty vytvářejí koktejl, který pohání naše jednání a nevědomé reakce. Právě ony bývají většinou zdrojem našich obtíží. Mindfulness nás učí, jak nevědomé automatické reakce nahradit vědomým záměrným chováním nebo odpovědí.

5. Když se pustíme do praxe mindfulness, dost možná se dostaví překvapení. Díky všímavosti totiž odhalíme vzorce našeho fungování, o kterých jsme neměli ponětí. Tyto mechanismy se většinou projevují v oblastech, které nám v životě přinášejí nejvíce problémů, tam, kde se točíme v bludném kruhu, kde se nám nedaří. S běžnou pozorností a bez záměru sebepoznání nemáme šanci zjistit, že vůbec existují. Mindfulness nám pomůže sundat klapky z očí.

6. Když objevíme, co se v nás opravdu odehrává, pochopíme, že se nám naše problémy nedějí jen tak, ale že ve velké míře jsme naopak jejich iniciátory. Pak je můžeme začít měnit. Mindfulness nám pomáhá měnit svůj život k lepšímu.

7. Mindfulness nám zkvalitní život na mnoha úrovních. Nejen že změní náš vztah k sobě a vůbec naše sebepojetí, ale je také prospěšná v každodenním životě - zvyšuje odolnost vůči stresu, schopnost seberegulace, zklidnění, využívání vnitřních zdrojů.

8. Mindfulness dokáže zpomalit rychlost každodennosti moderního světa.

9. Mindfulness vychází z východních náboženských tradic a meditací a čerpá z jejich moudrosti, aby pomohla zkvalitnit život i západnímu člověku. Ačkoliv mindfulness není náboženskou praktikou, má buddhistické kořeny a může ovlivnit i naše duchovní prožívání. Může modernímu člověku zprostředkovat spiritualitu, která není svázaná dogmaty, ale umožňuje hlubší a celistvější prožívání naší reality.

10. Mindfulness učí nastolovat rovnováhu aktivního a pasivního principu - měnit a přijímat.

Další informace o Mindufless

Pokud se zajímáte o publikace, které jsou v češtině, tak níže najdete knihy pojednávající o mindfulness a osobně jsou cenným zdrojem informací.

Jon Kabat-Zinn: Život samá pohroma - tato kniha zkoumá, jak mindfulness může pomoci lidem čelit životním výzvám a stresu, zdůrazňuje význam přítomného okamžiku v každodenním životě. Kabat-Zinn poskytuje praktické návody, jak integrovat mindfulness do různých aspektů života, aby se zvýšila psychická odolnost a celková kvalita života.

M. Roflíková, M. Vančurová: Mindfulness pro každého - jako jedna z autorek mohu tuto knihu doporučit každému, který chce mít v rukou autorka knihy nástroj pro zlepšení osobní pohody a snížení stresu, vhodný pro lidi z různých životních prostředí. Kniha je plná návodů a cvičení, která jsou snadno pochopitelná a aplikovatelná, což čtenářům umožňuje začlenit mindfulness do svého každodenního života.

M. Williams, D. Penman: Všímavost - autoři, oba odborníci na klinickou psychologii, sdílejí své poznatky o tom, jak všímavost může přispět k lepší duševní pohodě a snížení úzkosti. Kniha nabízí konkrétní strategie a techniky pro zvládání běžných výzev, jako jsou stres, deprese a chronická bolest, pomocí principů mindfulness.

www.mindful.org - poskytuje základní informace o tom, co je mindfulness a jak začít s meditací. Učí čtenáře, jak být plně přítomní, uvědomit si své myšlenky a emoce bez soudnosti a poskytuje návody a techniky pro zahájení praxe mindfulness v každodenním životě.

 

S čím mindfulness pomůže?

O tom, jak je možné využít mindfulness při zvládání nejrůznějších  obtíží, jsem napsala následující články:

Mindfulness pro každého
vizitka-martinavancurova2.jpg
bottom of page