top of page

MEDITACE

Klienty učím meditovat v rámci individuálních kurzů základů mindfulness nebo je provádím řízenými meditacemi pro navázání vztahu s tělem, zklidnění mysli a relaxaci, v Praze nebo online.

Meditace jsou prospěšné pro rozvoj všímavosti, která nám pomáhá zvládat stres, pracovat s emocemi, uklidnit mysl. Klienti se se mnou učí meditovat v individuálních kurzech základů mindfulness, aby pak mohli tuto techniku využívat samostatně.

Někteří klienti upřednostňují řízenou meditaci, kterou praktikujeme v rámci pravidelných terapeutických sezení jako součást sebepéče.

V případě zájmu o individuální meditace mě kontaktujte telefonicky nebo si domluvte bezplatnou dvacetiminutovou konzultaci online.

 

O meditaci v 10ti bodech

V deseti bodech jsem sepsala informace o meditaci, které považuji za stěžejní:

1. Meditace může mít více významů, podle toho, jak ji pojímají různé tradice. Pro mě má vícero podob a mě i mým klientům přináší mnoho pozitiv.

2. Meditace je jednou z forem budování všímavosti. 

3. Meditace je způsob, jak se propojit se sebou samým, se svým emočním, tělesným, myšlenkovým vnímáním. Je to způsob sebezakoušení.

4. Meditace je nejen prostředkem, jak nahlížet do svého nitra a vnímat bytí své, ale i bytí a existenci jako takovou, bytí ve světě, bytí světa.

5. Meditace je záměrná práce s myslí, která nás může zavést do sfér, které nás v běžném životě přesahují. Je tréninkem pro lepší zvládání každodenního života, neslouží jako útěk z něj. Je nástrojem pro zažívání krásy života.

6. Meditace napomáhá napojit se na svůj zdroj síly, klid, bezpečí.

7. Meditace je prospěšná pro regulaci nervového systému.

8. Meditace dokáže navodit stav mysli, kdy dochází k usouvztažňování významů a univerzálních principů.

9. Meditaci může někdo vnímat jako cvičení v posilovně, jiný jako velmi intimní záležitost. Napomáhá lidem zprostředkovávám intenzivní kontakt se sebou samými.

10. Ze všech zmiňovaných důvodů má meditace pozitivní vliv na snížení stresu a podporu našeho wellbeingu.

 

Jak meditovat?

Meditací je mnoho druhů a mají různý záměr. Neexistuje proto jeden správný způsob, jak meditovat. Tento je jeden z nich:

1. Vyberte si místo. Zpočátku spíše klidné, kde vás nic nebude rušit, například vás pokoj,  zahrada nebo park. Meditovat se však dá i v rušnějším prostředí a tuto skutečnost při meditaci reflektovat.

2. Zaujměte pozici. Usaďte se na židli, meditační podušce nebo na podlaze. Hlavní je, abyste zaujali pohodlnou a přitom bdělou pozici se vzpřímenými zády.

3. Nastavte si časovač. Na začátku stačí 5 až 10 minut. Jakmile se stanete zkušenějšími, můžete dobu meditace postupně prodlužovat. Minutka umožní plně se věnovat meditaci a nemyslet na sledování času.

4. Uzemněte se. Začněte meditaci tím že si uvědomíte místa, kde se vaše tělo dotýká s jinými předměty (podlaha, židle) nebo jinými částmi těla.

5. Stanovte si záměr. Např. budu věnovat pozornost svému dechu, tělu, zvukům...

6. Věnujte se svému záměru. Pokud je vám to příjemné, zavřete oči a věnujte se záměru své meditace. Pokud zjistíte, že cokoliv vaši pozornost od vašeho záměru odvádí, třeba myšlenky, bolest nebo okolní zvuky, jemně ji vraťte zpět.

7. Buďte k sobě laskaví. Neodsuzujte se, pokud se vaše mysl toulá. Je to přirozená součást procesu, se kterou se počítá. Prostě jen pozornost zas a znova vracejte ke svému předmětu pozornosti.

8. Zvolna ukončete meditaci. Když čas vyprší, poděkujte si, že jste pro sebe něco udělali, pomalu otevřete oči. Dejte si chvíli na to, abyste si všimli svého okolí, pomalu vstaňte a poté pokračujte ve svém dni.

 

Jak meditace pomáhá snižovat stres?

V případě pravidelné praxe je meditace mocným nástroj pro řízení a snižování stresu, a to z několika důvodů:

  • Uklidňuje mysl. Meditace vám pomáhá zpomalit a uklidnit mysl tím, že vás učí zaměřit se na přítomný okamžik, místo toho, abyste se neustále obávali budoucnosti nebo přemýšleli o minulosti.

  • Podporuje relaxaci. Praktikování meditace může pomoci tělu přejít do hlubokého stavu relaxace, což přispívá ke snižování stresu.

  • Zlepšuje schopnost vědomě reagovat. Meditace vám umožní lépe pochopit a řídit své emoce, a tudíž nejednat v jejich vleku.

  • Podporuje pocit spokojenosti. Pravidelná meditační praxe může přispět ke zlepšení životní spokojenosti, zvýšit sebeúctu a sebevědomí, s jejímž nedostatkem se potýkají například klienti trpící úzkostmi.

vizitka-martinavancurova2.jpg
bottom of page