top of page

JAK ZVLÁDAT EMOCE

Své klienty učím, jak si z emocí udělat své spojence a nenechat se přemoci návaly vzteku nebo smutku. Napomáhám jim zorientovat se ve vlastních emocích, zvládat jejich nálady a citlivost, budovat emoční inteligenci a schopnost seberegulace.

Využívám techniky čerpající z vnitřních zdrojů, jako je mindfulness, terapeutický přístup Gabora Maté - Soucitné dotazování, koučink a aromaterapeutický potenciál esenciálních olejů.

Zvládání emocí je disciplína, která by se měla učit ve škole. Pro naši životní spokojenost je totiž stěžejní. Emoce přitom lidem často přinášejí trápení. Klienti přicházejí s tím, že je emoce zaplavují, mají potřebu je řídit, potlačovat nebo ignorovat, cítí se kvůli nim nepatřičně a zranitelně. Někdo zas emoce téměř necítí, nevyzná se v nich a všechno řeší racionálně. Nezpracované emoce však můžou mít dopad i na naše zdraví.

Podle toho, s čím se potýkáte, zvolíme techniku nebo jejich kombinaci, tak abyste dosáhli potřebného. V případě zájmu mě kontaktujte telefonicky nebo si domluvte bezplatnou dvacetiminutovou konzultaci online.

 

Jak zvládat emoce?

1. Zapojit emoční radar. Emoce často prožíváme, aniž bychom si toho byli vědomi. Ze všeho nejdřív je třeba si svých emocí začít všímat, zvyknout si navštěvovat svou vnitřní krajinu. V reálu to vypadá tak, že si častěji budeme všímat, jak se vlastně cítíme, své emoce si uvědomovat a pojmenovávat. Jde o to napojit se na sebe a zjistit si, jak mi je, nejen pocitově, ale i tělesně, protože emoce se často manifestují fyzickými příznaky.

2. Poznat spouštěč. Emoce startují automaticky na základě naší mysli. Je třeba trochu detektivní práce, abychom si na myšlenky a přesvědčení posvítili a nebo se na ně podívali pod lupou a z nevědomého pole je vyzvedli na světlo.

3. Vytvořit si k emocím zdravý vztah. Všechny emoce jsou dobré, i smutek nebo vztek. Stojí za to si jich všímat a vítat je, protože pro nás většinou mají nějakou zprávu. 

4. Naučit se s emocemi pracovat. Emoce je dobré neignorovat nebo nepopírat, ale naopak přijmout. Přijmout, že emoci mám, všimnout si, co se mnou dělá, ale zároveň se s ní neztotožnit. Emoce je emoce, ale nejsem to já. Emoce pomine.

5. Spolupracovat s odborníkem. Váš posun bude efektivnější, když si na pomoc přizvete průvodce, který zná metody, jak s emocemi pracovat. Účinná je mindfulness, koučink, terapeutický přístup Gabora Maté Soucitné dotazování.

 

Co byste měli vědět o emocích

Díky bohu za emoce. Emoce stojí na naší straně. Signalizují, že se nás něco dotýká, jsou důkazem naší lidskosti. Jsou jednoznačně našimi spojenci. 

Proč tedy někdo myslí, že emoce není vhodné ukazovat? Nejspíš proto, že obzvlášť některé z nich se projevují výrazně, bouřlivým smíchem, nekontrolovatelným pláčem, roztřeseným hlasem a mnohdy bývají důkazem naší zranitelnosti. Přijmout a dávat na odiv zranitelnost zejména v práci nebo tam, kde jde o pozici síly, to přece nikdo nechce. Emoce však není třeba skrývat, nebo dělat, že tu nejsou.

Často si myslíme, že důvodem, proč nějaká emoce vyplula na povrch, je něco zvenčí, že je to vina nějaké osoby nebo nastalé situace. Daleko více však daná emoce vypovídá o tom, jaký význam jsme dané situaci nebo tomu, co osoba udělala/řekla, sami přisoudili - naší interpretaci. Podle toho, jaký význam situaci dáme, budeme jinak emočně reagovat.

Naše emoce souvisejí s regulací nervové soustavy. Proto stojí za to naučit se techniky, které ji podporují, jako je mindfulness nebo TRE®.

Někdo si může myslet,  že emoce necítí. Až na malé výjimky emoce cítíme všichni, pro někoho je však kontakt s nimi méně dostupný. Často jde o osoby, které jsou racionální a zběhlé v myšlenkové analýze. Emoce, které si tyto osoby nedovolí prožít nebo vnímat, se pak mohou manifestovat úzkostmi, panickými atakami nebo fyzickými symptomy, jako je např. bolení břicha, nespavost nebo třeba zvýšený krevní tlak.

Zvládání emocí je jedna z nejdůležitějších dovedností pro naše psychické i fyzické zdraví, ale nikde se ji neučíme. Většinou na to přichází řada až když je to opravdu neodkladné - když začínáme ubližovat sami sobě nebo svému okolí.

Kdykoliv se tedy emoce objeví, a hlavně ta výrazná, je dobré se podívat, co ji vyvolalo a zejména jaké je její spojení s našimi přesvědčeními a myšlenkami. Aby se to mohlo stát, musíme nejdříve tu emoci přijmout. Podívat se na ni, pobýt s ní, bez posuzování. Nikoliv ji ignorovat, potlačovat nebo s ní bojovat. A právě to nás učí mindfulness.

vizitka-martinavancurova2.jpg
bottom of page